Hjem - Lions Trehøje Lyngtotter

Menu

Oktobermesse


Vi arrangerer stor Oktobermesse hvert andet år i Vildbjerg stadionhallerne.
Sidst afholdte messe fandt sted søndag den 8. oktober 2023. Overskuddet gives fortrinsvis  til lokal velgørenhed. Overskud fra messen i 2023 vil blive doneret til Minihøjskolen i Herning, Støtteforeningen ved Anker Fjord Hospice og Ældresagens søndagscaféer lokalt.

Regnskab fra Tombola ved Oktobermessen 2023 skal offentliggøres og kommer her:
Indtægter tombola       17.420,00 kr.
Udgifter tombola
gebyr Myshop                     92,46 kr.
køb af gaver                   1501,33 kr.
køb af numre, nitter og etiketter, blokke          529,65 kr.
Overskud tombola                                           15.296,56 kr. 
Dette overskud er doneret til Ældresagens søndagscaféer lokalt.

Resultatopgørelse for indsamlingen (Messens økonomi betragtes som en indsamling som Civilstyrelsen skal give tilladelse til):

INDTÆGTER i kr.
Salg af stande                                                             59.450
Salg fra Cafe                                                                15.188
Indgangsbilletter                                                        24.250
 LFP Tilskud                                                                   5.870
Renteindtægter                                                                 10
INDTÆGTER IALT                                                      104.768
UDGIFTER
Bankgebyrer                                                                      207
Tilladelse                                                                         1.200
Halleje m.v.                                                                   31.701
Reklamer, annoncering                                                5.182
Underholdning                                                               6.707
Vagt                                                                                  3.135
Gevinster                                                                         4.500
Koda afgift 1.603
Indkøb til Cafe                                                                 6.400
Andre udgifter                                                                 1.133
Revision                                                                            7.500
UDGIFTER I ALT                                                             69.268
OVERSKUD 35.500
Anvendelse af indsamlede midler
Minihøjskolen Herning                                                                   17.750
Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice                                  17.750
                                                                   
 
Anvendt regnskabspraksis for indsamlingsregnskabet
Indsamlingsregnskabet omfatter ind- og udbetalinger vedr. indsamlingen, bogført på særskilt konto i foreningens pengeinstitut.
Blicher Revision & Rådgivning Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 
 

Følg Lions