Hjem - Lions Trehøje Lyngtotter

Menu

Vi hjælper

Lokalt, nationalt og globalt. 

Klubben yder støtte til humanitære og alment velgørende formål, fortrinsvis i lokalområdet. Desuden støtter vi nationalt som internationalt gennem Lions Danmark.
Lionsmedlemmerne betaler selv de administrative udgifter via deres kontingent. Det vil sige at de indsamlede midler kan doneres 100 % til "det gode formål".
Ønsker du/I at søge bidrag hos vores klub, så henvend dig/jer til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Følg Lions